Resistance to Diversity and Inclusion Initiatives within the Dutch Armed Forces

Master Scriptie ten behoeve van MBA: Gender Equality, Diversity& Inclusion in Management (Engels) juli 2022


Adviesrapport implementatie D&I beleid

Twee actielijnen inclusief bijbehorende interventies op basis van eerder onderzoek juni 2022


Forming or Deforming the Military Officer?

Essay over gender in de Profielschets van de Officier van de Nederlandse Krijgsmacht (Engels) maart 2022


Conferentie slides over Bachelor Scriptie

Lezing voor Centraal Orgaan Integriteit Defensie februari 2022


Power in Political Quota 

Essay over macht in het vrouwenquotum bij Defensie (Engels) oktober 2021


'De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan'

Wetenschappelijk artikel gepubliceerd in de Militaire Spectator juli 2021


"De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan"

Bachelor Scriptie ten behoeve van Bachelor Militaire Bedrijfswetenschappen april 2021


Appendix A

Bijlagen van Bachelor Scriptie "De KMA raad ik mijn toekomstige dochter niet eens aan" april 2021